Svettbehandling

Problem med överdriven svettning, så kallad hyperhidros, är vanligare än man kanske kan tro. Ofta är det belagt med pinsamhetskänslor och det är inte något man gärna talar med andra om. Men det finns hjälp att få! Forskningen har bevisat att det muskelavslappnande medlet Botox ger mycket gott resultat vid behandling mot hyperhidros. Sedan 2003 är botox godkänt medicinskt behandlingsmedel för detta ändamål.

Man utför behandlingen genom att ge flera små injektioner i det problemutsatta området. Behandlingen tar ungefär en timma. Full effekt uppnås efter ungefär en vecka, och sitter i runt ett halvår.

Behandlingen har mycket bra prognos och cirka 90 procent av patienterna blir helt hjälpta eller upplever effektiv lindring av besvären.