PRP-behandling

PRP står för Platelet Rich Plasma. Det betyder på svenska ungefär ”trombocyt-rik blodplasma”. PRP började användas inom hjärtkirurgin. Idag används det inom flera medicinska områden så som ortopedi, idrottsmedicin,  plastikkirurgi och skönhetsindustrin.

När vi gör en PRP-behandling utvinner vi trombocyter från ditt eget blod. Sedan återinjiceras de med små nålar i huden. Trombocyterna aktiverar då stamceller och frigör olika tillväxtfatktorer som på olika sätt stimulerar återbyggnad, förstärkning och syresättning av den behandlade huden. Nybildandet av celler innebär nybildande av kollagen, som i sin tur innebär en tightare, mindre rynkig, ungdomligare hud med jämnare pigment och mera glow!

PRP-behandling kan med fördel göras ihop med Dermapen – ett så kallat Vampyre Facelift.